Historia

6. Jäsenistö

6. Jäsenistö

Kun liitto perustettiin syksyllä 1920, siis jo ennen ensimmäisten kansainvälisten radiosähköttäjäkurssien päättymistä, tulivat kaikki 32 näille kursseille osallistunutta liiton perustajajäseniksi. Näistä suoritti joko l tai II luokan radiosähköttäjän tutkinnon 25. Loput 7 jätti osan loppututkinnoista suorittamatta, mutta eräät heistä jäivät vielä joksikin aikaa liittoon ns. ulkojäseninä.

Ensimmäisen vuosikymmenen aikana oli jäsenmäärä vielä pieni ja ensimmäinen sataluku saavutettiin vasta vuonna 1932. Toinen sata tuli täyteen 1937 ja kolmas 1940. Sotien aikana joko asepalveluksessa tai kauppalaivoissa olleista menetti henkensä 25 jäsentä (luettelo sivulla* 35–36). Lisäksi väheni jäsenlukumäärä siitä syystä, että sotien aikana ns. "merisulun" ulkopuolelle jääneistä 36 laivaradiosähköttäjästä jäi huomattava osa palaamatta kotimaahan.

Vaikkakin liittoon on liittynyt uusia jäseniä melkein poikkeuksetta vuosittain pidetyiltä kursseilta, on vastaavasti huomattava osa jäsenistä siirtynyt toisille toimialoille. Suurin osa heistä on kuitenkin jäänyt edelleenkin liiton jäseniksi.

Toimipaikkojen mukaan jakautui liiton jäsenistö vuoden 1970 lopussa seuraavasti: Laivaradiosähköttäjinä toimi 189, ulkomaalaisissa laivoissa (lähinnä ruotsalaisissa) 27, jäänmurtajissa 18, rannikkoradioasemilla 50, poliisiradiossa 51 (joista 36 kannattajajäsentä) ja työnhakijoina 9. Muissa toimipaikoissa eri aloilla oli 380 jäsentä.

Jäsenlukumäärä oli vuoden 1970 lopussa 724 ja kaikkiaan on liittoon sen perustamisesta lähtien kuulunut 1273 jäsentä.

Jäsenlukumäärän kehitys liiton koko toiminta-aikana ja laivaradiosähköttäjien lukumäärä palvelusvuosien mukaisesti huhtikuun lopussa 1971 käy ilmi seuraavista taulukoista.

SR:n jäsenlukumäärät 1920–1970

1920 32
1921 33
1922 35
1923 39
1924 52
1925 64
1926 48
1927 63
1928 73
1929 74
1930 95
1931 97
1932 117
1933 147              
1934 177
1935 172
1936 172
1937 243
1938 268
1939 296
1940 327
1941 344
1942 335
1943 333
1944 323
1945 354
1946 374
1947 379
1948 428
1949 423
1950 420
1951 426
1952 447
1953 488
1954 482
1955 500
1956 511
1957 544
1958 569
1959 563
1960 561
1961 584
1962 600
1963 637
1964 667
1965 680
1966 701
1967 736
1968 714
1969 681
1970 688

Tilasto laivaradiosähköttäjistä 30. 4. 1971 (laivoissa ja työnhakijoina olleet)

a) lukumäärä laivapalvelusvuosien mukaan

b) I lk:n radiosähköttäjän pätevyystutkinnon suorittaneita

Palv.v.  a)  b)  Palv.v.  a)  b)
0–½    3  –     9  14  2
1/2–1   8  –    10  7  2
1     13  1    11  6  1
2     26  5    12  5  1
3     18  7    13  4  1
4     17  1    14  4  –
5     14  1    15  2  –
6     11  2    16  6  1
7     12  2    17  5  2
8     10  2    18  28  5

yhteensä 219 radiosähköttäjää, joista 36 suorittanut I lk:n radiisähk.* tutkinnon.

SR:n jäsenmenetykset sodissa 1939–1944

Saloranta, Erkki Johannes, s. 5. 11. -16. Kersantti. Toimiessaan lentosähköttäjänä kadonnut sotalennolla Kannaksella 23. 12. 1939.

Kallakari, Pekka, s. 29. 1. -14. Kersantti. Lentosähköttäjänä sotilaslentokoneessa joka tuhoutui matkalla Englannista Suomeen Pohjanmerellä 18. 1. 1940.

Swenn, Viktor Hugo, s. 29. 3. -00. Vääpeli. Toimiessaan sot.tehtävissä kuoli ilmapommituksessa Turussa 29. 1. 1940.

Saarinen, Sakari Johannes, s. 12. 10. -14. Vänrikki. Kaatui Kuhmon rintamalla 25. 2. 1940.

Tani, Erkki Helmer, s. 7. 9. -15. Toimiessaan lentosähköttäjänä ja kk-ampujana kaatui ilmataistelussa Säkkijärvellä 10. 3. 1940.

Moliis, Göran Daniel, s. 25. 5. -10. Sot.virkailija. Kuoli tapaturmaisesti asepalveluksessa ollessaan 10. 4. 1940.

Launis, Tauno Eero Antero, s. 15. 10. -06. Luutnantti. Toimi lentosähköttäjänä Kalevassa joka tuhoutui tultuaan ammutuksi Suomenlahdella 14. 6. 1940.

Saalasvuo, Nils Birger, s. 1. 9. -13. Radiosähköttäjänä Oscar Midling'issä joka tuhoutui torpedoinnissa Norjan rannikolla 5. 12. 1940.

Ratamo, Eero, s. 8. 1. -17. Radiosähköttäjänä Josefina Thorden'issa sen tuhoutuessa ilmapommituksessa Färsaarten luona Pohj.Atlannilla 19. 5. 1941.

Littunen, Oiva Iisakki, s. 19. 1. -11. Radiosähköttäjänä Daphne-ssa* sen tuhoutuessa matkalla jolle se Iäksi Amerikasta 20. 3. 1941.

Heinonen, Toivo Hugo, s. 6. 8. -18. Vänrikki. Kaatui tiedusteluretkellä kaakkoisrajalla 29. 6. 1941.

Perälä, Jouko, s. 17. 3. -21. Alikersantti. Kaatui ollessaan radiosähköttäjänä ja kk-ampujana Kannakselle tehdyllä sotalennolla Vahvialassa 1. 7. 1941.

Ryhänen, Toivo Henrik, s. 27. 11. -16. Luutnantti. Kaatui itärintamalla Louhivaarassa 16. 7. 1941.

Holmgren, Nils Axel Thorwald, s. 11. 6. -13. Radiosähköttäjä Cicil'issä sen tuhoutuessa miinaanajon johdosta Etelä-Itämerellä 23. 8. 1941.

Vanamo, Jaakko Olavi, s. 5. 7. -17. Alikersantti. Kaatui ltä-Karjalassa 20. 10. 1941.

Pohjankoski, Uolevi Johannes, s. 10. 3. -15. Radiosähköttäjänä s/s Snabb'issa ja s/s Nils Gorthonissa joista pelastunut laivojen tultua torpedoiduiksi 1940. Laiva, jossa hän viimeksi oli, tuhoutunut 1941.

Hellsten, Jorma, s. 16. 6. -15. Vänrikki. Kaatui pohjoisrintamalla 7. 11. 1941.

Matinaro, Heikki Olavi, s. 18. 10. -18. Luutnantti. Kaatui itärintamalla Poventsassa 3. 1. 1942.

Turkki, Aarne Ilmari, s. 15. 11. -15. Luutnantti. Tähystäjänä pommikoneessa joka tuhoutui sotalennolle lähdössä Onttolan lentokentällä 17. 9. 1942.

Simpanen, Armas, s. 23. 6. 14. Kersantti. Menetti henkensä Onttolan lentokentän radiopeilausasemalla, jota vastaan lennolle lähdössä oleva pommikone törmäsi 17. 9. 1942.

Aarnio, Aarne Armas, s. 26. 2. -09. Sotilasvirkailija. Sairastuttuaan keväällä 1942 ilmailuviestiasemalla, kuoli sotasairaalassa 29. 9. 1942.

Sjöberg, Eric Otto, s. 7. 4. -05. Sotilasmestari. Sairastui rintamalla keuhkotautiin. Kuoli Burgwaldsteinin parantolassa Saksassa 20. 10. 1942.

Lampen, Erkko Olavi, s. 22. 3. -10. Radiosähköttäjänä Wiides-nimisessä laivassa joka upposi karilleajon johdosta Pohjanmerellä Bremenin suulla 24. 1. 1944.

Mäkinen, Pekka, s. 9. 10. -13. Luutnantti. Kaatui ilmataistelussa LaatokaIla 23. 6. 1944.

Hiltunen, Heimo Reino, s. 1. 9. -15. Luutnantti. Menetti henkensä sotilaslentokoneessa, joka palavana syöksyi Saraveteen Laukaassa 11. 10. 1944.

 

Edellinen osa:

5. Muuta toimintaa ja tapahtumia

Seuraava osa:

7. SR:n kunniajäsenet