Historia

8. Jäsenyys ja edustus

8. Jäsenyys ja edustus

IFR

Vuodesta 1927 alkaen liitto on ollut jäsenenä kansainvälisessä radiosähköttäjien keskusjärjestössä: The International Federation of Radio Officer's (IFR), joka perustettiin Brys­selissä 29. 6. 1922. Liitto on ollut edustettuna IFR:n kokouksissa 1930 Lontoossa, 1948 Kööpenhaminassa, 1951 Lontoossa ja 1958 Kööpenhaminassa. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on IFR:n toiminta rajoittunut siihen, että se on edustanut jäsenjärjestöjään kansainvälisissä radiokonferensseissa. Viimeksi edusti IFR radiosähköttäjiä Genevessä 1967 pidetyssä kansainvälisessä Meriradiokonferenssissa (ITU).

Virkamiesliitto

Liitto ei ole perustamisestaan lähtien kuulunut mihinkään kotimaiseen keskusjärjestöön, ennenkuin vasta vuonna 1956, jolloin liitto liittyi rannikkoradioasemilla toimivien jäsentensä osalta Virkamiesliiton jäseneksi. Vuoden 1960 alusta lukien ovat jäänmurtajien radiosähköttäjät kuuluneet liiton välityksellä Virkamiesliittoon, ja vuonna 1970 liittyivät myös poliisiradion radiosähköttäjät tähän keskusjärjestöön. Helsingin ilmailuviestiasemalla toimivat radiosähköttäjät olivat liiton kautta myös Virkamiesliiton jäseniä aina vuoteen 1969 saakka. Vuoden 1970 lopussa kuului 117 SR:n jäsentä Virkamiesliittoon.

ITF.

Helmikuun alusta 1960 lukien on liitto ollut jäsenenä laivaradiosähköttäjien osalta kansainvälisessä Kuljetustyöväen Keskusliitossa The International Transport Workers Federation (ITF). Liitto on ollut edustettuna ITF:n konferenssissa Helsingissä 1962, ITF:n merenkulkuosaston konferenssissa Kööpenhaminassa 1963, ITF:n järjestämässä kansainvälisessä radiosähköttäjäkonferenssissa Lontoossa 1964, ITF:n kongressissa Kööpenhaminassa 1965 ja Wiesbadenissa 1968 sekä viimeksi ITF:n järjestämässä kansainvälisessä radiosähköttäjäkonferenssissa Lontoossa 1970.

ITF perustettiin 1896 ja sen jäsenmäärä on n. 6,5 miljoonaa. 30. kongressinsa yhteydessä kesällä 1971 Wienissä ITF vietti 75-vuotisjuhlaansa.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiden radiosähköttäjäjärjestöjen välinen yhteistyö on ollut kiinteää ja tuloksellista aina vuodesta 1948 lähtien, jolloin vuosittaiset pohjoismaiset radiosähköttäjäkonferenssit aloitettiin Kööpenhaminassa. Vuodesta 1964 alkaen on myös Islanti ollut mukana tässä yhteistyössä. Myös eräitä ylimääräisiä kokouksia on jouduttu pitämään, kun kysymyksessä on ollut kannanmäärittely kansainvälisiin, radiosähköttäjiä koskeviin tärkeisiin kysymyksiin. Konferenssit on pidetty vuorotellen Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Islannissa, mainitussa järjestyksessä. Seuraava konferenssi, joka on järjestyksessään 24. pidetään syksyllä 1971 Helsingissä.

Muita edustuksia

Liitolla on tai on ollut edustaja seuraavissa elimissä:

– Merimiesten omaisten avustusasioita käsittelevä toimikunta 1942–47

– Merimiesaputoimikunta 1944–47

– Vuoden 1946 merityökomitea 1946–48

– Alustarkastustoimikunta 1949–

– Merimiesradiolähetysten ohjelmatoimikunta 1951–

– Kauppalaivaston Urheilutoimikunta 1951–60

– Merenkulkijajärjestöjen yhteistyötoimikunta 1953–

Merimiesten opintotoimikunta 1954–60

– Suomen Merenkulkijain Säätiö 1955–

– Merenkulkijain muistomerkkitoimikunta 1955–60

– Virkamiesliiton liittovaltuuskunta 1956–

– Merimieseläkekassan hallitus 1956–

– Merimieseläkekassan valtuuskunta 1956–

– Merimieseläkekassan asioita käsittelevä vakuutusoikeus 1956–

– Oy Sea-lmport Ab:n johtokunta 1959–

– Merimiesten muistopatsasvaltuuskunta 1960–68

– Kauppalaivaston Huoltoneuvosto 1960–

– Merimiesasiain neuvottelukunta (Sosiaaliministeriö) 1960–

– Kauppalaivaston Työturvallisuuslautakunta 1960–68

– Merimiestuontitoimikunta 1962–

– Radiosähköttäjien koulutustoimikunta 1963–65

– Suomen Merimuseoyhdistyksen hallitus 1963–68

– Merenkulkijain kurinvalvontalautakunta 1963–

– Merimiesasiain toimikunta (Kansaneläkelaitos) 1964–67

– Merenkulkualan edustusta kansainvälisissä kokouksissa käsittelevä toimikunta 1965–

– Asunto Oy Sepänkatu 13 hallitus 1965–

– Laivatyöturvallisuuslautakunta 1968–

– Merimiesten tapaturmaneuvottelukunta 1969–

– Radiosähköttäjien palkkaustoimikunta 1970

– Welfarekomitea 1970–71

 

Edellinen osa:

7. SR:n kunniajäsenet

Seuraava osa:

9. Äänenkannattaja