Historia

9. Äänenkannattaja

9. Äänenkannattaja

Liiton laivajäsenten ollessa alituisesti matkoilla, heillä vain harvoin on tilaisuutta osallistua liiton kokouksiin* Tästä johtuen on oman äänen kannattajan julkaiseminen suorastaan välttämätöntä. Tämä todettiin jo liiton toiminnan alkuvuosina. Ensimmäinen yritys oman lehden saamiseksi tehtiin jo vuonna 1926. Liiton silloisen jäsenmäärän pienuudesta johtuvien taloudellisten vaikeuksien vuoksi jäi aloite kuitenkin tällöin toteuttamatta. Kului vielä neljä vuotta, ennenkuin ensimmäinen julkaisu näki päivänvalon. Lehden nimi oli "Radiolennätin", ja sitä julkaistiin vuosina 1930–31. Se ilmestyi joka toinen kuukausi, ja lehden toimituksesta vastasi liiton silloinen puheenjohtaja Veijo Meklin.

Vuoden 1932 alusta ryhtyi liitto yhdessä Suomen Radioamatööriliiton kanssa julkaisemaan yhteistä äänenkannattajaa, jonka nimi oli "Radio OH" (Kirjaimet "OH" ovat Suomen tunnuskirjaimia siinä kirjainryhmässä, jota käytetään radioasemien kutsumerkkeinä). Tämä ilmestyi myös joka toinen kuukausi ja sitä julkaistiin aina vuoden 1949 loppuun saakka. Liiton puheenjohtaja Meklin vastasi liittomme osalta myös tämän lehden toimittamisesta aina vuoden 1937 loppuun asti. Tämän jälkeen siirtyivät toimitustehtävät vuoden 1938 alusta valitulle liiton puheenjohtajalle Yrjö Luomanmäelle.

Liiton nykyistä äänenkannattajaa'* "Radiosähköttäjä"-nimistä lehteä on julkaistu samoin joka toinen kuukausi vuoden 1950 alusta lukien. Lehden päätoimittajana oli apul. osastopäällikkö Arvi Sinkkonen aina vuoden 1965 loppuun saakka, lukuunottamatta vuotta 1954, jolloin lehden toimituksesta huolehti liikennetarkastaja Esko Tanskanen. Vuosina 1966–1970 lehden päätoimittajana oli radiosähköttäjä Pasi Siili, joka vuoden 1971 alusta lukien luovutti nämä tehtävät lehden nykyiselle päätoimittajalle, radiosähköttäjä Timo Kiiskelle. Näiden kaikkien liiton julkaisemien lehtien toimituskuntana ovat olleet liiton hallituksen jäsenet.

 

Edellinen osa:

8. Jäsenyys ja edustus

Seuraava osa:

10. Jäsenmerkki