Historia

ST 2008

Vuosi 2008 kaikki löydetyt ptkr.jat scannattu ja talletettu.

Muutama kuitenkin suojattuina, vaatii käyttäjäoikeuksia.

Viite mm. EUn henkilösuojadiRektiivit, joiden rikkomisesta on uhatta jopa miljoonien EurojeN  "SAKKOJA".

 

Scanneri ruttasi pari sivua syrjään, jäivät pois ja uudelleen scannattu  2 sivua. Lisätään kunhan ehditään!

Toimistolla hiukan kiireessä 16_9_2022 

Tikkis