STTK:n Tiedotteet

 1. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut yhteistoimintalain uudistamista koskevan kolmikantaisen työryhmän väliraportin. Raportissa on kuvattu lain uudistamisen erilaisia suuntaviivoja ja etenemisvaihtoehtoja. STTK pitää yhteistoimintalain uudistamista tarpeellisena ja on esittänyt oman mallinsa lain uudistamiseksi reilu kaksi vuotta sitten. -Nykyinen laki ei käytännössä toimi tavoitteensa mukaisesti, eli aito yhteistoiminta ja vuorovaikutus eivät toimi työpaikoilla riittävän hyvin. Laki onkin

  The post Yt-laki uudistettava irtisanomislaista työntekijöiden asemaa vahvistavaksi appeared first on STTK.

 2. Patrizio Lainà on valittu STTK:n pääekonomistiksi. 33-vuotias Lainà on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori ja kauppatieteiden maisteri. STTK:n pääekonomistin tehtäviin kuuluvat muun muassa talous- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvonta ja vaikuttaminen, veropolitiikka ja rahamarkkinoiden seuranta. Lainà työskentelee tällä hetkellä SAK:n ekonomistina. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa tutkijana, opettajana ja ekonomistina Suomen Pankissa. Patrizio Lainà aloittaa työt STTK:ssa 12.

  The post Patrizio Lainà STTK:n pääekonomistiksi appeared first on STTK.

 3. Suomen Pankin tuoreen talousennusteen mukaan talouskasvu hidastuu tänä vuonna 1,6 prosenttiin. Seuraavina vuosina talouden kasvun odotetaan yltävän vain 1,5 ja 1,3 prosenttiin. Talouden näkymiä haittaavat muun muassa kauppasotiin liittyvät riskit. – Kansainvälinen talousodotusten heikentyminen rantautuu Suomeenkin. Talouskasvu on hidastumassa, mutta taantumaa ei ole näkyvissä, STTK:n ekonomisti Antti Koskela toteaa. Inflaatio-odotukset euroalueella ovat hidastuneet. Tämä kertoo

  The post STTK: Suomen Pankin talousennuste tuo tummia pilviä talouden ylle appeared first on STTK.

 4. Työmarkkinoiden keskusjärjestöiltä ehdotuksia valtiovallalle eläkejärjestelmän uudistamisesta ja työurien pidentämisestä Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ehdottavat valtiovallalle muun muassa työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeiden nykyaikaistamista, työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden tarkistamista ja eräitä työelämän lainsäädännön säädösmuutoksia. Järjestöjen ehdotukset perustuvat vuoden 2017 eläkeuudistuksessa sovittuihin jatkoneuvotteluihin. Lapsen eläkkeen maksamisaikaa pidennetään 2 vuodella 20 ikävuoteen. Leskeneläke muutetaan määräaikaiseksi ja sitä saavat jatkossa myös avolesket tietyin edellytyksin. Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden

  The post Työmarkkinoiden keskusjärjestöiltä ehdotuksia valtiovallalle eläkejärjestelmän uudistamisesta ja työurien pidentämisestä appeared first on STTK.

 5. Uuden hallituksen työllisyystavoite on kunnianhimoinen, mutta välttämätön saavuttaa, jotta hyvinvointipalveluiden rahoitus turvataan. Hallitus haluaa työllisten määrän lisääntyvän yhteensä 60 000 henkilöllä ja se on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa sekä työmarkkinajärjestöjen esityksillä että hallituksen muilla toimilla. STTK:n hallitus keskusteli tänään hallitusohjelman työllisyystavoitteesta ja keinoista siihen pääsemiseksi. – Tavoitteen saavuttamisen ytimessä on kestävä talouskasvu. Jos talous kehittyy

  The post STTK: Hallituksen työllisyystavoitteen ydin on kestävä talouskasvu appeared first on STTK.