Historia

11. Liiton toimisto, toimihenkilöt ja hallitus

11. Liiton toimisto, toimihenkilöt ja hallitus

T o i m i s t o

Perustamisestaan lähtien ei liitolla aluksi ollut omaa toimistohuonetta ennenkuin vasta vuoden 1934 alusta lukien. Tällöin sai liitto käyttöönsä toimistohuoneen silloisen sihteerin asunnon yhteydestä, jonka osoite oli ensin Huvilakatu 6, 1. 6. 1937 lähtien Huvilakatu 19 ja viimeksi 1. 6. 1941 jälkeen Kapteeninkatu 24. Kesäkuun 1 päivästä 1955 lähtien oli liitolla vuokrattuna toimistohuone Liisankatu 27:stä ja lokakuun 16 päivästä 1957 alkaen Hietalahdenranta 15. Huhtikuun 1 päivästä 1964 alkaen on liitolla ollut toimistoaan varten oma 68 m2 suuruinen osakehuoneisto, Sepänkatu 13:ssa Helsingissä.

T o i m i h e n k i l ö t

Vuosina 1920–1932 liiton asioiden hoitamisesta huolehtivat ilman mitään korvauksia liiton johtokunnan jäsenet: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Jäsenlukumäärän kasvaessa ja tehtävien lisääntyessä oli liitolle otettava sivutoiminen sihteeri. Joulukuun 5 päivästä 1932 lähtien aina maaliskuun loppuun 1954 saakka hoiti liiton sihteerin tehtäviä sivutoimenaan radiosähköttäjä Erkki Koivisto, joka 1. 4. 1954 alkaen jatkoi näiden tehtävien hoitamista päätoimisena toiminnanjohtajana. Ensimmäisenä toimistoapulaisena puolipäivätyössä oli rouva Irja Kaukovaara ajalla 8. 5. 1956–31. 5. 1961. Hänen jälkeensä on näitä tehtäviä hoitanut kokopäivätyönä rouva Elma Jaatinen 12. 6. 1961 alkaen. Huhtikuun 1. päivästä 1967 on liiton asiamiehenä toiminut radiosähköttäjä Bertel Österlund ja 15. 3. 1971 alkaen on liitolla ollut lisäksi puolipäiväapulaisena rva Anneli Laine.

H a l l i t u s

Vuosina 1920–1947 toimi liiton johtokuntana vuosittain valitut liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä viisi varajäsentä. Vuodesta 1948 lähtien on liitolla ollut tällöin tapahtuneen sääntöjen muutoksen jälkeen viisijäseninen hallitus: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä sekä viisi varajäsentä. Viimeksi 8. 9. 1970 tapahtuneen sääntöjen muutoksen jälkeen kuuluu liiton hallitukseen kuusi jäsentä sekä viisi varajäsentä.

Seuraavista taulukoista käy ilmi liiton kaikki ne johtokunnan ja vuodesta 1948 alkaen hallituksen jäsenet varajäsenineen, jotka ovat vuosittain tulleet valituiksi näihin tehtäviin vuosina 1920–1971 sekä liiton tilintarkastajat varajäsenineen samalta ajalta.

 

Edellinen osa:

10. Jäsenmerkki