Historia

Liiton julkaisu

Liiton julkaisu

Tiedotusotiminta* on liitossa nähty tärkeäksi toiminnaksi alusta lähtien sen vuoksi, että jäsenistö on toimessa aluksissa ympäri maapallon, samoin maatoimipaikoissa hajallaan ympäri maan.

Vuonna 1926 tehtiin ensimmäinen yritys oman lehden julkaisemiseksi. Hanke jäi tällöin toteuttamatta pienestä jäsenmäärästä johtuvien taloudellisten seikkojen takia. Mutta jo neljän vuoden kuluttua, eli vuonna 1930 ilmestyi ensimmäinen "Radiolennätin". Lehti ilmestyi kahden vuoden ajan joka toinen kuukausi.

Vuodesta 1932 vuoteen 1949 saakka Radiosähköttäjäliitto ja Suomen Radioamatööriliitto julkaisivat yhteistä "Radio OH" – nimistä lehteä, joka niinikään ilmestyi joka toinen kuukausi.

Liiton nykyistä lehteä – "Radiosähköttäjä" – on vuodesta 1950 lähtien alkaen julkaistu kuutena numerona vuodessa. Lehden painosmäärä on yleensä 1600 kpl, ja postitetaan jäsenten lisäksi kaikkiin laivoihin, lukuisille ammattijärjestöille ja muille intressipiireille.

 

Edellinen osa:

Yhteistyö

Seuraava osa:

Liiton hallinto ja toimihenkilöt