Historia

Muistelmia ja kaskuja

Seuraavat otteet ovat Erkki Koiviston, Yrjö Luomanmäen, Martti Pihan ja Arvid Sinkkosen teoksesta Suomen Radiosähköttäjäliiton 25-vuotisjuhlajulkaisu / Suomen Radiosähköttäjäliitto ry:n 25-vuotisjuhlajulkaisu 1920-1945 (Helsinki 1945, Painoteollisuus Oy). Teoksen sivut on skannattu, minkä jälkeen niiden teksti on tunnistettu OCR-teknologian (optical character recognition) avulla. Sen jälkeen sivut on luettu vielä manuaalisesti läpi, mutta virheitä voi yhä edelleen esiintyä. Alkuperäistekstin virheitä ei ole kuitenkaan korjattu, vaan ne on merkitty tähdellä (*). Samoin on merkitty jotkin ilmaukset, jotka ovat virheellisiä tai jotka eivät vastaa nykykieltä. Alkuperäisteoksen sivuilla esiintyy kuvia, jotka on poistettu otteista. Lisäksi pitkät ajatusviivat on korvattu lyhyillä ajatusviivoilla. Muuten alkuperäistekstiin ei ole tehty muutoksia.

Muiston pilkkeitä vanhoilta ajoilta.