Historia

Esipuhe

ESIPUHE

Suomen Radiosähköttäjäliiton ylimääräisessä kokouksessa lokakuun 24 päivänä 1969 päätettiin, että liitto julkaisee 50-vuotishistoriikin jäsenmatrikkeleineen, johon tulee henkilötiedot liittoon vuoden 1970 loppuun mennessä liittyneistä jäsenistä. Julkaisua koskevat käytännölliset järjestelyt annettiin liiton hallitukselle. Julkaisun historiaosan kirjoittamisen antoi liiton hallitus toiminnanjohtaja Erkki Koiviston tehtäväksi ja matrikkeliosan kirjoittamisen radiosähköttäjä Timo Kiiskelle.

Aikaisemmin on liitto julkaissut seuraavat juhlajulkaisut jäsenmatrikkeleineen: "Suomen Radiosähköttäjäliitto r.y:n 25-vuotisjuhlajulkaisu 1920–1945", "Suomen Radiosähköttäjäliitto r.y:n jäsenmatrikkeli 1946–50" ja "Suomen Radiosähköttäjäliitto r.y. 1920–1960". Ensinmainittuun, jossa oli 171 sivua, sisältyi liiton historiikin lisäksi katsaus maamme radiotoiminnan eri haarojen sekä maamme radioteollisuuden kehitykseen. Lisäksi siinä oli haastattelulausuntoja, muistelmia ja kaskuja, kansainväliset radiosähköttäjäkurssit ja niiden opettajat sekä jäsenmatrikkeliosasto. Tämän julkaisun toimituskuntaan kuuluivat Erkki Koivisto, Yrjö Luomanmäki, Martti Piha ja Arvid Sinkkonen, ensinmainitun toimittaessa julkaisun jäsenmatrikkelin. Toiseksi mainittu 22-sivuinen jäsenmatrikkeli, joka oli liite edelliseen, sisälsi henkilötiedot SR:oon liittyneistä jäsenistä 1946–1950. Sen toimitti Erkki Koivisto. Liiton 40-vuotisen toiminnan johdosta julkaistun liiton historiikin jäsenmatrikkeleineen, jossa oli 144 sivua, toimitti Erkki Koivisto.

Tämä julkaisu sisältää kaksi osaa: "I osa Suomen Radiosähköttäjäliitto r.y. 1920–1970" ja "II osa Suomen Radiosähköttäjäliitto r.y:n jäsenet 1920–1970".

Ensimmäisen osan käsikirjoitustyö pääsi alkamaan vasta kesällä 1970, jolloin noin puolet siitä tuli valmiiksi. Liiton 50-vuotisjuhlien valmistelut sekä eräät muut tehtävät ovat viivästyttäneet työtä niin paljon, että loppuosa käsikirjoituksesta valmistui vasta elokuussa 1971, jolloin painatustyöt pääsivät alkamaan.

Jäsenmatrikkeliosaan tulevia henkilötietoja varten lähetti liitto keväällä 1970 kyselykaavakkeen kaikille jäsenille ja myös niille entisille jäsenille, joiden osoitteet olivat tiedossa. Kyselykaavake pyydettiin palauttamaan 30. 6. 1970 mennessä. Lisäksi pyydettiin Helsingin päivälehdissä olleilla ilmoituksilla entisiä jäseniä tai heidän omaisiaan ilmoittamaan osoitteensa kyselykaavakkeen lähettämistä varten. Kaikkiaan on henkilötietokaavakkeita palautettu 514 kpl. Pyydämme tässä yhteydessä kiittää kaikkia niitä, jotka kyselykaavatiedoillaan antoivat oman tärkeän panoksensa suoritettuun matrikkelityöhön.

Henkilötiedot niiden nykyisten ja entisten jäsenten osalta, jotka eivät ole palauttaneet kaavaketta, ovat valitettavasti jääneet osittain vaillinaisiksi, koska ne henkilötiedot, jotka liitto on saanut heistä jäseneksi liittymisvaiheessa tai edellistä jäsenmatrikkelia varten, ovat esim. toimipaikkojen ja perhesuhteiden osalta saattaneet muuttua.

Matrikkeliin on otettu henkilötiedot myös syksyllä 1970 alkaneiden radiosähköttäjäkurssien oppilailta, jotka valmistuvat radiosähköttäjiksi joulukuussa 1971.

Tämän juhlajulkaisun toimittamiseen käytetty aika kesti odotettua kauemmin, yli vuoden, koska työ oli välillä pitkiäkin aikoja pysähdyksissä. Toisaalta se on antanut mahdollisuuden tarkistaa monia yksityiskohtia ja tehdä lisäyksiä. Valitettavasti teokseen on pakostakin jäänyt puutteellisuuksia ja virheellisyyksiä, koska mahdollisuudet tietojen tarkistamiseksi niiden radiosähköttäjien osalta, jotka syystä tai toisesta eivät lähettäneet henkilötietojaan, ovat varsin rajoitetut. Toivomme kuitenkin, että julkaisu vastaa tarkoitustaan antamalla kokonaiskuvan liiton toiminnasta kuluneiden 50 vuoden ajalta ja säilyttäessä henkilötiedot tänä aikana Suomen Radiosähköttäjäliittoon liittyneistä jäsenistä. Toivomme myös, että tämä julkaisu voisi omalta osaltaan edistää liittomme kaikkien jäsenten – koko ammattikuntamme yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Helsingissä, elokuussa 1971

Tekijät

 

Edellinen osa:

Suomen Radiosähköttäjäliitto r.y. 1920–1970

Seuraava osa:

Jääkärieversti Arthur Reinhold Saarmaan muistelma radiotoiminnan alkuvaiheista