Jäsenet

ST ry:n jäsentiedote syyskokouksesta 27.11.2020

ST ry syyskokouskutsu

Suomen Tietoliikennetekniset ry (ST ry) sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä, Liiton kokoushuoneistossa Perämiehenkatu 7 A 1, perjantaina 27. pnä marraskuuta 2020 alkaen klo 13:00.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Ote ST ry säännöistä:

17 § Syyskokouksen tulee käsitellä seuraavat asiat:

1) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkistajan

sekä kahden ääntenlaskijan vaalit,

2) jäsen- ja liittymismaksujen määrääminen

ja hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarvioksi,

3) muut kokouskutsussa esitetyt tai hallituksen kokouksessa esille ottamat asiat.

12 § Äänivaltaa liiton kokouksissa käyttävät äänioikeutetut liiton jäsenet. Valtakirjalla äänestäminen on kuitenkin sallittua siten, että jäsen voi edustaa enintään kymmentä (10) ryhmäjäsentä. Valtakirja on kokous- ja henkilökohtainen. Jäsenen ryhmä määräytyy kokoushetkellä voimassa olevan jäsentilaston mukaan.

 

Kahvitarjoilun ja myös Covid-19 tilanteen vuoksi pyydetään etukäteisilmoittautumista STRY sähköpostiin hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua.

Email: stry (at) stry (piste) fi

 

Hallitus

 

 

 

Muuta asiaa

Jäsen voi antaa kokouksille sääntöjemme mukaan valtakirjan. Valtakirjan sanamuoto on vapaa, kunhan siinä on valtakirjan antaja, kenelle se annetaan, mihin kokoukseen ja nimmari. Voit lähettää valtakirjan skannauksena tms. sähköpostitse!

Bertelin tulkinnan mukaan valtakirjaoikeus on täyttä aktiivijäsenmaksua (1,3 % maksaneiden) oikeus, ja sen lisäksi IL ry:n rekisterissä oleville ST ry:n eläkeläisjäsenille. Valtakirjat tarkistetaan ennen kokouksen alkamista. Valtakirja on ryhmäkohtainen.

Rekisteröitymisestä tälle verkkosivustolle

On ilmennyt hämmennystä rekisteröitymisestä tälle verkkosivustolle. Rekisteröitymistä ei pääsääntöisesti tarvita. Rekisteröitymällä saa lukuoikeuden tiettyihin sivuihin ja tiedostoihin sekä kirjoitusoikeuden keskustelufoorumille. Esim. tämän sivun lukemiseen ei tarvitse käyttäjätunnusta.

Rekisteröitymällä saa anotuksi itselleen käyttäjätunnuksen. Rekisteröitymiseen tarvitaan ainoastaan toimiva sähköpostiosoite.

 

ST ry:n puolesta Juhani Tikkanen (pj)

040 8336671

Suomen Tietoliikennetekniset ry (ST ry)

Perämiehenkatu 7 A 1

00150 Helsinki