Historia

Liiton perustaminen

Liiton perustaminen

Tarve oman ammattiliiton perustamiseen radiosähköttäjille tuli siitä, että Englannissa tuli 1920-luvun alussa voimaan määräys, jonka mukaan sen satamiin sai tulla 1600 bruttorekisteritonnin ja sitä suuremmat alukset vain mikäli niissä oli radiosähkötysasema ja sitä hoitamassa kansainvälisen radiosähköttäjätutkinnon suorittanut radiosähköttäjä. Tästä johtuen myöskin suomalaisiin aluksiin alettiin hankkia radiosähkötyslaitteita ja palkattiin päteviä radiosähköttäjiä. Näin maahamme oli syntynyt uusi ammattikunta, jonka edunvalvonta oli kokonaan järjestämättä.

Nämä ensimmäiset suomalaiset radiosähköttäjät olivat suorittaneet kansainvälisen radiosähköttäjätutkinnon Kööpenhaminan radiokoulussa, koska Suomessa siihen ei vielä ollut mahdollisuutta. Kun heidän valmistumisensa uuteen ammattiin vaati tavallista suurempia ponnistuksia, niin ei heidän sijoittumisensa ja asettumisensa aluksiin entisten merimiesammattien joukkoon myöskään ollut helppoa. Turvallisuustyötä, jota radiosähköttäjien tehtävät puhtaimmin edustivat, ei kovin korkealle siihen aikaan arvostettu. Vastustusta esiintyi myös laivan päällystön taholla.

Syksyllä 1920 Helsingissä ensimmäisen radiosähköttäjäkurssin oppilaat olivat yksimielisiä siitä, että oman ammattiliiton perustaminen on välttämätöntä. Ja niin liitto perustettiinkin jo ennen tämän ensimmäisen kurssin päättymistä. Liitto on marraskuun 21. päivänä 1980 tullut toimineeksi 60 vuotta.

 

Edellinen osa:

Suomen Radiosähköttäjäliitto r.y. 1920–1980

Seuraava osa:

Radiosähköttäjien koulutus