Historia

Liiton jäsenistö

Liiton jäsenistö

Kun liitto perustettiin syksyllä 1920 niin kaikki ensimmäisen kansainvälisen radiosähköttäjäkurssin 32 oppilasta liittyivät perustajajäseninä liittoon. Jäsenmäärän kasvu oli tämän jälkeen ensimmäisenä vuosikymmenenä hyvin hidasta ja johtui luonnollisesti radiosähkötysasemalla varustettujen alusten sekä kansainvälisen tutkinnon suorittaneiden radiosähköttäjien määrän kasvusta. Radiosähköttäjien järjestäytymisaste on nimittäin aina ollut lähes 100 %; esimerkiksi vuonna 1980 se on 99,6 %. Aluksissa järjestäytyminen on aina ollut sataprosenttinen.

Radiosähköttäjien toimipaikat laajenivat vähitellen rannikkoasemille, ilmailuviestiasemille, jäänmurtajiin, merivartiolaitokseen, poliisiradioasemille, ilmatieteen laitoksiin ja merentutkimuslaitoksiin. Varsinaisesta radiosähköttäjätutkinnon vaatimasta ammatista siirryttyään toiselle toimialalle lukuisat radiosähköttäjät ovat säilyttäneet kuitenkin edelleen liiton jäsenyytensä. Toimipaikkojen lisääntyessä jäsenmäärän kasvu vuosikymmenien kuluessa oli seuraava:

Vuonna 1920 32 jäsentä
    1930  95
    1940  327
    1950  420
    1960  561
    1970  688
    1980  820

Näistä määristä puuttuvat 1970-luvun loppupuolelta lähtien liittoon hyväksytyt radiosähköttäjäopistojen oppilasjäsenet, joita on ollut 50–60 vuosittain. Kaikkiaan on liittoon kuulunut 1545 jäsentä.

Jäsenmäärä jakaantui syksyllä 1980 eri toimipaikkojen välille siten, että kauppalaivaston palveluksessa oli suunnilleen 250 jäsentä sekä jäänmurtajissa ja muussa valtionhallinnon palveluksessa (toimipaikat lueteltu edellä) noin 150 jäsentä, muiden jäsenten ollessa erilaisissa muissa tehtävissä niin julkisen hallinnon kuin yksityisen sektorin työnantajan palveluksessa.

Kunniajäseniksi on liittoon vuosien mittaan kutsuttu seuraavat: eversti A.R. Saarmaa (†) vuonna 1920, radiosähköttäjä Veijo Meklin, jäsen numero 20, vuonna 1937 (†) yliassistentti Yrjö Luomanmäki, jäs.nro 35, v. 1947 (†) apul.johtaja Martti Tuhkanen, jäs.nro 125, v. 1960, apul.osastopääll. Arvi Sinkkonen, jäs.nro 372, v. 1968 (†), rovasti Tarmo Nuotio, jäs.nro 552, v. 1968, sekä lehtori Aarto Helin, jäs.nro 495, v. 1969. Liiton kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin vuonna 1937 radiosähköttäjä Veijo Meklin.

 

Edellinen osa:

Radiosähköttäjien koulutus

Seuraava osa:

Radiosähköttäjien edunvalvonta