Historia

Suomen Radiosähköttäjäliitto r.y. 1920–1970

Seuraavat otteet ovat Erkki Koiviston et al. teoksesta Suomen Radiosähköttäjäliitto r.y. 1920–1970 (Erikoispaino Oy, Helsinki, 1972). Teoksen sivut on skannattu, minkä jälkeen niiden teksti on tunnistettu OCR-teknologian (optical character recognition) avulla. Sen jälkeen sivut on luettu vielä manuaalisesti läpi, mutta virheitä voi yhä edelleen esiintyä. Alkuperäistekstin virheitä ei ole kuitenkaan korjattu, vaan ne on merkitty tähdellä (*). Samoin on merkitty jotkin ilmaukset, jotka ovat virheellisiä tai jotka eivät vastaa nykykieltä. Alkuperäisteoksen sivuilla esiintyy runsaasti jäsenten kuvia, jotka on poistettu otteista. Lisäksi pitkät ajatusviivat on korvattu lyhyillä ajatusviivoilla. Muuten alkuperäistekstiin ei ole tehty juuri muutoksia.

Esipuhe

Jääkärieversti Arthur Reinhold Saarmaan muistelma radiotoiminnan alkuvaiheista

1. Liiton perustaminen

2. Radiosähköttäjien koulutus

3. Työllisyystilanne

4. Työehtoja koskevat sopimukset

5. Muuta toimintaa ja tapahtumia

6. Jäsenistö

7. SR:n kunniajäsenet

8. Jäsenyys ja edustus

9. Äänenkannattaja

10. Jäsenmerkki

11. Liiton toimisto, toimihenkilöt ja hallitus